Zverejnenie zámeru PRENÁJMU majetku obce

 04.07.2022

V prílohe je celé znenie Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pre Obec Černina.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >