SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 103)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
28/02/2024 realizácia stavebných prác "Baškovce-Vodovod" Odb.: Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
Dod.: Ing. Peter Paulovčák - VODIP
179 952.12 €
č. 1 k Zmluve o dielo č. 1-2024 úprava zmluvných podmienok - spôsob platby Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Enviroline, s.r.o., Košice
0 €
29022024 spolupráca na projekte "Skupinový vodovod Ohradzany - Baškovce - ČS a Vodojem 2x250m3" Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Obec Ohradzany
0 €
03886/2023-PKZ-K40358/23.00 predaj nehnuteľnosti KN-C 605/5 (pozemok na vodojem) Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Slovenský pozemkový fond
5 828.55 €
č. 2024/019 poskytnutie dotácie "Parkovisko pri cintoríne a oplotenie cintorína" Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
5 000 €
č. 1-2024 projektová dokumentácia pre stavbu: Skupinový vodovod Ohradzany - Baškovce - ČS a Vodojem 2x250m3 Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Enviroline, s.r.o., Košice
76 800 €
1-809837501167 aktivácia balíka a viazanosti Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.59 €
č. 1 -Zmluva o dielo č. 11/04/2023 ukončenie zmluvného vzťahu Odb.: Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
Dod.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
0 €
č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/04/2023 ukončenie zmluvného vzťahu Odb.: Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
Dod.: Ing. Peter Paulovčák - VODIP
0 €
01022024 výkon inžinierskej činnosti "Baškovce-Vodovod" Odb.: Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
Dod.: Ján Velebír - STAVITEĽ
55 200 €
230653 08U01 poskytnutie podpory z fondu formou dotácie (vodovod) Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Environmentálny fond
493 184 €
1/12/2023 odstránenie následkov po zemetrasení na objekte MŠ, OcÚ, KD Odb.: Obec Baškovce
Dod.: ZDROJ Zemplín, s.r.o.
139 874.71 €
20122023 darovanie fin.prostriedkov - riešenie následkov zemetrasenia Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Obec Myslina
500 €
01122023 poradensko-konzultačná činnosť - vodovod 2024 Odb.: Obec Baškovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
350 €
29015/2023-M_ODPD podpora humanitárnej pomoci - § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15 000 €
23/35/010/70 úprava práv a povinností pri realizácii MOS 2024 Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
N20201016001D09 predĺženie projektu do 12/2023 Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
220 601.52 €
2023/380 dotácia na financovanie projektu "odstraňovanie následkov po zemetrasení" Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
140 000 €
15493/2023 poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
10112023 zriadenie účtu SPORObusiness dotácie Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk