Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 45)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1 úprava podmienok Dohody o výone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Odb.: Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
Dod.: JUDr. Radovan Bilý, advokát
0 €
N20201016001D07 zmena zmluvných podmienok Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
191 779.28 €
29122022 kultúrny program Silvester 2022 Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Ľubomír Cirbus
400 €
220098 08U01 poskytnutie dotácie na projekt "Baškovce-Vodovod" Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Environmentálny fond
1 350 726.97 €
02122022 poradensko-konzultačná činnosť Odb.: Obec Baškovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
200 €
č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/11/2021 rozšírenie rozsahu dohodnutých prác - "Baškovce-Vodovod" Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
1 945 398.05 €
GZ8262 vedenie bežného účtu Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Tatra banka, a.s.
0 €
1/2023 zmena zmluvných podmienok (zvýšenie cien) Odb.: Obec Baškovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
41/018/19 úprava zmluvných podmienok-predĺženie splatnosti Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
22/35/010/38 organizovanie aktivačnej činnosti v roku 2023 - § 10 Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
9880925558 skupinové úrazové poistenie pre školy - MŠ Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
16.80 €
917/14/2022 výkon správy majetku obce (vodovod) Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
27102022 poradensko-konzultačná činnosť Odb.: Obec Baškovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
200 €
11-14093 poistenie úrazu - aktivačné práce Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Union poisťovňa, a. s.
20 €
22/35/054/133 projekt "Aktivácia znevýhodnených UoZ" - opatrenie 2 Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
316.35 €
21102022 kultúrny program Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Zuzana Hrehová
120 €
18102022 zabezpečenie prípravy palivového dreva Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Lucie Mikeľová
500 €
13102022 zabezpečenie prípravy palivového dreva Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Martina Kurejová
500 €
N20201016001D06 zmena zmluvných podmienok Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
184 707.04 €
12092022 vypracovanie Žiadosti o dotáciu - vodovod Odb.: Obec Baškovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
350 €
Generované portálom Uradne.sk