Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 67)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č. 1 k dohode číslo: 23/35/054/239 úprava zmluvných podmienok (predkladanie evidencie dochádzky) Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1 k Zmluve o nájme nehnuteľností č. 1/2023 úprava zmluvných podmienok - oprava parc.čísla Odb.: Obec Černina
Dod.: Obec Baškovce
0 €
05/05/2023 doplnenie žiadosti na Environfond Odb.: Obec Baškovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
300 €
275/15/2023/závod HN výkon správy majetku obce (vodovod) Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
11/04/2023 stavebné práce na stavbe "Baškovce-Vodovod" Odb.: Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
Dod.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
192 232.86 €
04/04/2023 stavebné práce na stavbe "Baškovce-Vodovod" Odb.: Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
Dod.: Ing. Peter Paulovčák - VODIP
208 969.62 €
MZ 1/2023 činnosť stavbyvedúceho Odb.: Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
Dod.: Igor Sopoliga
9 779 €
ZoPS 1/2023 externé riadenie projektu "Baškovce-Vodovod, 2.etapa" Odb.: Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
Dod.: Ján Velebír - STAVITEĽ
8 650 €
ZML-3-63/2021-230 tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
5190059725 úrazové poistenie UoZ počas projektu Odb.: Obec Baškovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/35/054/239 Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č. 2 Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
342.30 €
1-804106342128 pevná linka-aparát Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
ZBH7-9-032/2022 bezplatný prevod nákl.vozidla Praga V3S Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
1/2023 ZoPPS právne služby-vysporiadanie vlastníckych vzťahov Odb.: Obec Baškovce
Dod.: JUDr. Ing. Zuzana Lodová Amrichová, advokátka
500 €
5 úprava a doplnenie ustanovení zmluvy Odb.: Obec Baškovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
14022023 vypracovanie Žiadosti o dotáciu - vodojem Odb.: Obec Baškovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
350 €
č. 4 úprava zmluvných podmienok od 01.01.2023 Odb.: Obec Baškovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
RD 1/2023 činnosti v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce
Dod.: TANOT s.r.o.
8 796 €
č. 1/2023 prenájom nehnuteľnosti - časť parcely KNC 511 Odb.: Obec Černina
Dod.: Obec Baškovce
1 €
1 k dohode číslo: 22/35/054/133 úprava zmluvných podmienok - Opatrenie 2 Odb.: Obec Baškovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Generované portálom Uradne.sk