O farnosti

Prosim o vyhlásenie:

"Pán farár oznamuje, že od dnešného dňa 19.12.2020 je sedenie v kostole obmedzené; 
je možné sedieť iba v každom druhom rade lavíc s jedným voľným miestom 
okolo seba (neplatí pre osoby jednej domácnosti).

PROSÍM: Ktorí ste pozitívni, zostaňte nutne doma; ktorí máte príznaky 
choroby a iné zdravotné ťažkosti, zostaňte doma; ktorí máte vyšší vek a 
ste náchylní na akúkoľvek chorobu, zostaňte doma.

Stále platí všeobecný dišpenz našich biskupov od povinnej účasti na 
nedeľnej sv. omši a v prikázaný sviatok."

Ďakujem za ochotu .

V.P., farár