Zverejnenie zámeru PREDAJA majetku obce - parc. 245

 15.03.2022

V prílohe je celé znenie "Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa" - pozemok parc. č. 245 - Brehovský František.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >