Zverejnenie zámeru PREDAJA majetku obce - parc. 243

 15.03.2022

V prílohe je celé znenie "Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa" - pozemok parc.č. 243 - Papaj Peter.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >