Zverejnenie počtu obyvateľov

 05.08.2022

V súvislosti s vyhlásenými voľbami do orgánov samosprávy obcí 

má obec povinnosť zverejniť počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb.

V prílohe ...


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >