VOĽBY 2022 - Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

 27.09.2022

Podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb

do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2022 

má obec uverejniť spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa a webová stránka obce):

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce,

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samopsrávneho kraja vo volebnom obvode a pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 

Viac v prílohe ...


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >