VOĽBY 2022 - volebný okrsok a volebná miestnosť

 19.07.2022

Podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb

do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2022 

má obec utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. 

Viac v prílohe ...


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >