Voľba hlavného kontrolóra obce

 20.01.2023

Obecné zastupiteľstvo v Baškovciach

vyhlasuje

deň voľby hlavného kotrolóra obce Baškovce

24.02.2023.

Viac v prílohe ....


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >