Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zmene - stavba "Černina-Vodovod"

 07.12.2022

Stavba "Černina-Vodovod" -

Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia na stavbu podľa § 41 stavebného zákona -

verejnou vyhláškou


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >