Rozhodnutie o povolení vodnej stavby VODOJEM

 24.02.2023

Rozhodnutie

Okresného úradu Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie,

o povolení vodnej stavby zo dňa 24.02.2023 -

v prílohe ....


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >