Referendum 2023

 10.11.2022

Podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda

vyhláseného na sobotu 21.januára 2023

má obec utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre referendum.

Informáciu o utvorení volebných okrskov a o určení volebnej miestnosti má obec zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

Zároveň má obec zverejniť e-mailovú adresu obce:

1. na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, 

2. na doručenie žiadostí o voľbu poštou, 

3. na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Viac v prílohách ...


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >