Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Povinnosti rodičov - MŠ Baškovce

 29.05.2020

Zákonný zástupca (rodič) zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Povinnosti rodičov

1. Odovzdať svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé učiteľke, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní telesnej teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. 

2. Bezinfekčnosť dieťaťa potvrdiť pri prvom vstupe, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni "Čestným prehlásením" o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

3. Denne pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpísať "Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu".

4. Rešpektovať pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia do materskej školy stanovené riaditeľkou materskej školy. Do materskej školy je zakázané nosenie hračiek a detského uteráka. Deti budú používať jednorazové papierové utierky. 

5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo kmiestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z meterskej školy vylúčené. 

Ďakujeme, že ste zodpovední


Zoznam aktualít:

1 2 >