Oznámenie o začatí vodoprávneho konania -

 12.01.2023

Oznámenie

Okresného úradu Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie,

o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby -

BAŠKOVCE-VODOVOD


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >