Oznámenie o začatí stavebného a búracieho konania - Murník Marián

 09.03.2022

"Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s búracím konaním a stanovenie lehoty na vyjadrenie - verejná vyhláška" je v prílohe ....

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >