Informácia o spôsobe hlasovania

 10.06.2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Informácia o spôsobe hlasovania je v prílohe. 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >