Zverejnenie zámeru PRENÁJMU majetku obce

 15.03.2022

V prílohe je celé znenie "Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa"

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >