Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky "Baškovce-Vodovod"

 26.10.2021

V priečinku Povinné zverejňovanie,

v záložke Verejné obstarávanie

je zverejnená Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky "Baškovce-Vodovod"

s potrebnými prílohami.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >