VOĽBY 2022 - menovanie zapisovateľa MVK

 18.07.2022

Podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb

do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2022

má obec vymenovať a zverejniť zapisovateľa miestnej volebnej komisie..

Viac v prílohe ....


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >