Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo - poslanciKomisie pri OZ