Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - KNC 360

 25.11.2021

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - pre súkromnú osobu na parc.č. KN-C 360 je v prílohe.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >